Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Bij akkoord van de offertes of opdrachtbevestigingen verklaart u dat u de algemene voorwaarden heeft ontvangen en akkoord bent gegaan met de inhoud en toepasselijkheid hiervan.

Bekijk: Algemene voorwaarden Jagers Auto & aanhangwagenhandel V.O.F. – Algemene Voorwaarden